Wdrażamy sieć IP VPN z usługą zarządzania Fortinetem

Asesko podpisało umowę, z jedną z największych firm branży oświetleniowej w zakresie budowy sieci IP VPN oraz usług głosowych dla 10 oddziałów firmy.

Przedmiotem wdrożenia będzie:

  • Budowa łączy światłowodowych dla 10 lokalizacji Klienta z udziałem T-Mobile.
  • Uruchomienie usługi IP VPN z dodatkowymi łączami zapasowymi w technologii LTE.
  • Dostarczenie urządzeń Fortigate 300D, włącznie z jego konfiguracją i supportem.
  • Dostarczenie centrali telefonicznej oraz jej konfiguracja.
  • Uruchomienie dla wszystkich oddziałów firmy usług głosowych ( ISDN, IP Telefonia ).

Podpisana umowa jest kolejnym dowodem, iż ASESKO jest wiarygodnym Partnerem na rynku.