Konsultacje Audyt

Jeżeli chcecie Państwo zweryfikować działanie i konfiguracje sieci…

Jeżeli chcecie Państwo mieć informacje o własnej sieci z innego, niezależnego od firmy wdrażającej, źródła…

Firma ASESKO może dokonać audytu sieci oraz konfiguracji. Błąd człowieka może zawsze wystąpić i czasami się zdarza, że firma wdrażające nieumyślnie i nieświadomie popełniła błąd.

Aby mieć pewność, że wszystko zostało poprawnie wykonane i nasza sieć/system jest odporna na awarie w założonym stopniu, najlepiej zlecić wykonanie audytu firmie trzeciej.

W ramach prac audytowych firma ASESKO może wykonać:

  • Analizę funkcjonalną działania sieci/systemu
  • Analiza konfiguracji poszczególnych urządzeń i aplikacji
  • Testy redundancji i odporności na awarie

Bezpieczeństwo w sieciach jest obecnie jednym z najważniejszych aspektów działania sieci i systemów.

Niezapewnienie bezpieczeństwa w dostatecznym stopniu może pociągać za sobą utratę danych a co za tym idzie bardzo wymierne straty finansowe. Utrata cennych informacji to nie tylko koszty ich odzyskania ale przede wszystkim utrata wiarygodności naszej firmy na rynku.

Innym poważnym zagrożeniem mogą być złośliwe działania konkurencji.

Dlatego audyty bezpieczeństwa są niezmiernie ważne zwłaszcza w firmach, gdzie mamy do czynienia z cennymi danymi.

Nasi inżynierowi d/s audytów bezpieczeństwa w ramach prac mogą wykonać następujące czynności:

  • Analiza konfiguracji pod kątem mechanizmów bezpieczeństwa (reguły dostępu, kontrola zawartości, kontrola AV, kontrola IPS)
  • Testy penetracyjne (skanowanie pasywne, aktywne)
  • Testy odporności na ataki (symulacja ataków)
  • Wykonanie raportu i wskazanie „luk” w sieci lub systemie

Audyty są nieodzownym elementem polityki bezpieczeństwa w każdej firmy.