Outsourcing IT & Monitoring

Proponujemy Państwu fachową i rzetelną opiekę nad posiadaną siecią, gwarantując odpowiednią dostępność usług, dzięki uzgodnionemu w umowie czasowi reakcji (SLA).

Nad Państwa siecią czuwał będzie dedykowany inżynier posiadający odpowiednią wiedzę, służący pomocą telefoniczną w dowolnym momencie.

Możemy wdrożyć narzędzia diagnostyczno-monitorujące, które będą informować o awarii w sieci oraz nieprawidłowościach typu np. chwilowy zator na łączu WAN.

Inną atrakcyjną usługą może być dla Państwa usługa monitorowania sieci, polegająca na ciągłym i nieprzerwanym wykonywaniu szeregu testów sprawdzających działanie poszczególnych urządzeń oraz aplikacji.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub odstępstwa od wartości dopuszczalnych system monitorujący sygnalizuje administratora o takim fakcie. Przykładem takiego działania może być:

  • Sprawdzanie drożności ścieżki w sieci
  • Sprawdzanie oczekiwanej odpowiedzi serwera aplikacyjnego
  • Sprawdzanie czasu opóźnień na łączu WAN
  • Sprawdzanie dostępności urządzeń

Dzięki zautomatyzowaniu procesu monitorującego, możemy z wyprzedzeniem reagować na awarię, która np. miała miejsce w nocy i którą możemy przed rozpoczęciem normalnego cyklu dnia usunąć.

System monitorujący jest indywidualnie przygotowywany pod danego Klienta z uwzględnieniem jego specyficznych wymagań i potrzeb.