FortiSwitch

Przełączniki dla centrum danych, sieci szkieletowej i oddziałów

Klasyczne sieci Ethernet LAN stają przed wieloma wyzwaniami. Należą do nich gwałtowny wzrost liczby urządzeń i aplikacji sieciowych, innowacje w bezprzewodowych sieciach LAN, które wymagają większej przepustowości, a także odpowiedniego zabezpieczenia dostępu do sieci LAN. Dwie serie przełączników FortiSwitch Data Center i Secure Access oferują szeroką gamę bezpiecznych, prostych i skalowalnych rozwiązań dla sieci Ethernetowych, od komputerów stacjonarnych po centra danych. Przełączniki mogą być zarządzane jako samodzielne lub zintegrowane bezpośrednio z Fortinet Security Fabric za pośrednictwem protokołu FortiLink. FortiLink jest kluczową technologią wspieraną przez FortiSwitch, która pozwala portom stać się logicznym rozszerzeniem naszego urządzenia zabezpieczającego FortiGate.

Dzięki temu FortiGate może automatycznie wykryć podłączony FortiSwitch, zarządzać nim, w tym dołączać zasady bezpieczeństwa do portów lub sieci VLAN. Dzięki zintegrowanej warstwie dostępu FortiGate zapewnia skonsolidowaną widoczność i raportowanie z fizycznymi i logicznymi widokami topologii Security Fabric za pośrednictwem FortiView. Wreszcie, FortiLink umożliwia dołączenie do 256 przełączników do FortiGate, w zależności od modelu. Wszystkie te funkcje są wbudowane i nie mają opłaty licencyjnej.

Dzięki zintegrowanej warstwie dostępu FortiGate zapewnia skonsolidowaną widoczność i raportowanie z fizycznymi i logicznymi widokami topologii Security Fabric za pośrednictwem FortiView.